ICQ Users of Surat City

 

 

 

 

Insurat.com 44084896
Bharat Patel

    778964

Viral Patel 43548805
Bharat Suneja 11302215
Kanwal Arora

14195075

Ankur Patel 59298191
Ankur Shah

14722513

Ashish Sethi

15256441

Birju patel

14711648

Cherry

30187601

Dharmesh Patel

21718900

Dilip Patel

19578147

Dipti Bharucha

15775342

Afroze Patawala

15456314

Chetan Desai

29589805

Alpesh Desai

19059730

Ammar Kheyroolla

47925504

Ankit Dumaswala

15098161

Dr Rasik Italiya

17331916

Dr Sahil Firashta

16865776

Haresh

11652471

Homi Wadia

15956458

Jagdish Patel

14703979

Javed Sheq

15508016

Dhiraj Sailor

12347411

Jaydeep Dawer

  1647041

Juzer Badri

15470860

Kamlesh Bachkaniwala

17057950

Ketan Gajjar

17330214

Ketan Mistry

15363638

Ketan Mistry

18320081

Khuzema Vaziri

19184256

Kishore

28949399

Manoj Singapuri

15813687

Mohamed Hebatullah

15354456

Naki Khan

10959978

Naki Noorani

15249380

Rohan Desai

29231352

Naval Pandya

25232619

Sanjay Sahani

14343860

Nazeem 

15629313

Neeraj Dora

14245389

Sohail Reshamwala

14907328

Shital Patel

14737342

Nimesh Mahatma

16730450

Nirav

32224087

Pankaj Gupta

15316887

Puneet Bhatia

15092470

Rajendra Patel

17536320

Rajesh Shah

14255702

Rohit Shah

17940931

Sailesh Khawani

17702160

Vicky Gupta

32045915

Satish Kadiwala

17937017

Seema Suneja

155887728

Prit Shah

11067682

Shabbir Dada

15999831

Sham Shah

19817741

Shilpa Gondalia

16845486

Sunny Sethi

15036589

Tushar Shah

2515432

Vashant Patel

14354712

  
Insurat.Com Home Page

Your comments and suggestions to ilovesurat @ gmail.com, Digital Dreams, Surat, India