Voluntary Organisation

 

 

 

Giants Group Of Surat 643770 Navsarjan Manav Vikas Kendra 475683
Lions Club Of Surat(silk City) 423185 Shri Manav Seva Trust 424843
Rotary Club Of Surat 423172 Saurastra Patel Seva Samaj 640418
Rot .Club Adajan Patiya 686154 Kanjibhai Desai Samaj 438834
Akhil Hind Mahila Parishad 423611 Education Centre 640518
Surat Mahila Club 422414 Manav Seva Samaj 479852
Akhil Hind Mahila Parishad, Surat Br. 423223 Sarvajanik Education Society 647309
Akhil Hind Mahila Parishad Bruhad Shakha P.P.227233 Ambika Niketan Trust 666600
Nari Saurakshan Gruh 669485 Surat Modhvanik Samaj 432964
Agakhan Trust 438588